ACHIEVEMENTS

Publications
Apr 10, 2023

Comparison of microstructure, mechanical property, and degradation rate of Mg-1Li-1Ca and Mg-4Li-1Ca alloys

Li-Xin Long, Fen-Fen Chen, Lan-Yue Cui, Ze-Song Wei, Hai-Tao Wang, Rong-Chang Zeng, Yu-Feng Zheng
Bioactive Materials 26 (2023) 279-291
Page top