ACHIEVEMENTS

Publications
Dec 8, 2023

Exosomes from Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells Facilitates Injured Endometrial Restoring in Early Repair Period through miR-202-3p Mediating Formation of ECM

Wang, Shufang; Liu, Tingting; Nan, Nan; Lu, Cong; Liang, Min; Wang, Siyu; Wang, Hu; He, Bin; Chen, Xihua; Xu, Xiangbo; Zheng, Yufeng
Stem Cell Reviews and Reports, 19, 6, 1954-1964 (2023)
Page top