ACHIEVEMENTS

Publications
Mar 3, 2021

In vitro and in vivo studies to evaluate the feasibility of Zn-0.1Li and Zn-0.8Mg application in the uterine cavity microenvironment compared to pure zinc

Guo Bao, Qianqian Fan, Dongfeng Ge, Kun Wang, Mingming Sun, Zechuan Zhang, Hui Guo, Hongtao Yang, Bin He, Yufeng Zheng*
Acta Biomaterialia, 123 (2021) 393-406.
(*corresponding)
Page top