ACHIEVEMENTS

Publications
Dec 8, 2023

Perceiving the connection between the bone healing process and biodegradation of biodegradable metal implants through precise bioadaptability principle

Zheng, Yufeng; Liu, Xiao; Shen, Danni; Li, Wenting; Cheng, Yan; Yang, Ming; Kou, Yuhui; Jiang, Baoguo
Journal of Materials Science & Technology 147 (2023) 132-144 
Page top